top of page
Career.png

EKKO

Chi lương linh hoạt - Mọi lúc mọi nơi

Vì bạn xứng đáng hưởng thụ thành quả lao động của mình!

Với Ekko, bạn có thể chủ động ứng biến, làm chủ trước mọi vấn đề phát sinh trong cuộc sống từ con ốm, thuê nhà, trả nợ, phúng viếng, mua sắm hay đầu từ... bằng chính khoản lương của mình, không cần nghĩ ngợi hay lo lắng, vay mượn ngược xuôi.

  • Người lao động có thể tiếp cận lên đến 50% thu nhập ròng

  • Không phải là một khoản vay, vì vậy, cũng không có lãi vay

  • Không ảnh hưởng đến hệ thống HR, không thêm chi phí cho doanh nghiệp, Ekko sẽ ứng trước mọi chi phí

Anchor 1
bottom of page